[02/01/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

AffiliateWP WordPress Plugin 2.2.13 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 2.19.3 CẬP NHẬT
Gravity Perks eCommerce Fields 1.0.24 CẬP NHẬT

Theme

CSS Igniter Specialty WordPress Theme 1.1 CẬP NHẬT
CSS Igniter Spencer WordPress Theme 1.5 CẬP NHẬT
CSS Igniter Struct WordPress Theme 1.2.1 CẬP NHẬT
CSS Igniter Sun Resort WordPress Theme 1.4 CẬP NHẬT
CSS Igniter Technico WordPress Theme 1.3.1 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.19.3 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.19.3 CẬP NHẬT
Themify Ultra WordPress Theme 2.1.7 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Dokan WordPress Theme 2.3.4 CẬP NHẬT
WooThemes Smart Coupons WooCommerce Extension 3.8.6 CẬP NHẬT
YITH Quick Order Forms for WooCommerce Premium 1.1.0 CẬP NHẬT
YITH Stripe Connect for WooCommerce 1.1.3 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Active Campaign Premium 1.0.2 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Automatic Role Changer 1.3.8 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium WooCommerce Extension 2.5.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Event Tickets Premium 1.3.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce GeoIP Languague Redirect Premium 1.0.7 CẬP NHẬT

 

 

 

1 bình luận tại “[02/01/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *