[02/03/2019] 30 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Admin Columns Pro Advanced Custom Fields Addon 2.5.1 CẬP NHẬT
Admin Columns Pro WordPress Plugin 4.5.5 CẬP NHẬT
Beaver Builder Ultimate Addon 1.15.1 CẬP NHẬT
Divi Booster 2.8.3 CẬP NHẬT
FacetWP – Advanced Filtering For WordPress 3.3.2 CẬP NHẬT
JetEngine – Adding & Editing Dynamic Content with Elementor 1.3.0 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 3.4.2 CẬP NHẬT
The Events Calendar Community Events Addon 4.6.1 CẬP NHẬT
The Events Calendar Event Tickets Plus WordPress Plugin 4.10.1 CẬP NHẬT
Thrive Apprentice 2.1.4 CẬP NHẬT
Ultimate Addons for Elementor by Brainstorm Force 1.9.2 CẬP NHẬT
WP Job Manager Alerts 1.5.2 CẬP NHẬT
WPML All Import Addon 2.1.0 CẬP NHẬT
WPML Multilingual CMS WordPress Plugin 4.2.4 CẬP NHẬT
Yoast Local SEO Premium 9.7 CẬP NHẬT
Yoast News SEO Premium 9.7 CẬP NHẬT
Yoast Video SEO Premium 9.7 CẬP NHẬT
Yoast WooCommerce SEO Premium 9.7 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.19.18 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.19.18 CẬP NHẬT
StudioPress Cookd Pro Genesis WordPress Theme 4.0.2 CẬP NHẬT
Studiopress Corporate Pro Theme 1.1.1 MỚI
StudioPress Foodie Pro Genesis WordPress Theme 4.0.0 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Easy Digital Downloads Per Product Emails 1.1.6 CẬP NHẬT
WooThemes Bulk Variation Forms WooCommerce Extension 1.6.4 CẬP NHẬT
WooThemes Catalog Visibility Options WooCommerce Extension 3.2.3 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Featured Audio and Video Content 1.2.0 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List Premium 1.9.8 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Subscription Premium WooCommerce Extension 1.5.6 CẬP NHẬT

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *