[02/05/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Beaver Builder Themer 1.2.3.2 CẬP NHẬT
Duplicator Pro Premium WordPress Plugin 3.8.2.2 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 2.22.6 CẬP NHẬT
Gravity Forms WordPress Plugin 2.4.8.14 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 4.6.6 CẬP NHẬT
Toolset – Forms 2.3.6 CẬP NHẬT
WPML WooCommerce Multilingual Addon 4.6.2.1 CẬP NHẬT
WPMU DEV WP Hummingbird 2.0.0 CẬP NHẬT

Theme

Astra Premium Sites WordPress Plugin 1.3.9 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.22.6 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.22.6 CẬP NHẬT
MyThemeShop Blocks WordPress Theme 1.0.3 MỚI
MyThemeShop Lawyer WordPress Theme 1.0.1 CẬP NHẬT
MyThemeShop Purple WordPress Theme 1.0.3 CẬP NHẬT
MyThemeShop Risen 1.0.2 CẬP NHẬT
WPZoom Inspiro WordPress Theme 6.3.3 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Dokan eCommerce Theme 2.3.5 CẬP NHẬT
Easy Digital Downloads Free Downloads 2.3.7 CẬP NHẬT
WooThemes Aweber Newsletter Subscription WooCommerce Extension 2.0.4 CẬP NHẬT
WooThemes Conditional Shipping and Payments WooCommerce Extension 1.5.3 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *