[02/07/2019] 16 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Beaver Builder Ultimate Addon 1.18.2 CẬP NHẬT
Addons for Elementor Pro 2.7.2 CẬP NHẬT
Divi Booster 2.9.1 CẬP NHẬT
Envira Gallery Watermarking Addon 1.3.3 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Social Login 2.1.6 CẬP NHẬT

Theme

MyThemeShop Beauty WordPress Theme 1.0.0 MỚI
MyThemeShop Fresh WordPress Theme 1.0.1 CẬP NHẬT
MyThemeShop Seekers WordPress Theme 1.0.11 CẬP NHẬT
Themify Minblr WordPress Theme 2.3.3 CẬP NHẬT
Themify Minshop WooCommerce Theme 2.4.1 CẬP NHẬT
Themify Music WordPress Theme 2.0.6 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooCommerce USPS Shipping 4.4.26 CẬP NHẬT
WooThemes Composite Products WooCommerce Extension 2.1.0 CẬP NHẬT
WooThemes FedEx Shipping Method WooCommerce Extension 3.4.19 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *