[03/02/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Beaver Builder Ultimate Addon 1.14.4 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 2.19.11 CẬP NHẬT
Elementor Extras WordPress Plugin 2.0.9 CẬP NHẬT
Essential Addons for Elementor 2.14.2 CẬP NHẬT
Gravity Forms WordPress Plugin 2.4.5.8 CẬP NHẬT
MemberPress WordPress Plugin 1.3.52 CẬP NHẬT
Restrict Content Pro Help Scout 1.0.1 CẬP NHẬT
SearchWP Co-Authors Plus Integration 1.1.1 CẬP NHẬT
Toolset – Maps Display anything as markers on Google Maps 1.7.2 CẬP NHẬT
Ultimate Addons for Elementor 1.9.1 CẬP NHẬT
WP Job Manager Field Editor 1.8.2 CẬP NHẬT
WP User Frontend Pro – Professional 3.1.0 CẬP NHẬT

Theme

Bookshop Storefront WooCommerce Theme 1.0.17 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.19.11 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.19.11 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

AutomateWoo 4.4.3 CẬP NHẬT
WooCommerce Sage Payments USA Gateway 3.1.0 CẬP NHẬT
WooThemes API Manager WooCommerce Extension 2.0.6 CẬP NHẬT
WooThemes Composite Products WooCommerce Extension 3.15.1 CẬP NHẬT
WooThemes Moneris Payment Gateway WooCommerce Extension 2.10.4 CẬP NHẬT
WooThemes PDF Product Vouchers WooCommerce Extension 3.5.2 CẬP NHẬT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *