[03/10/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Beaver Builder – PowerPack 2.7.5.1 CẬP NHẬT
Ninja Beaver Pro 2.7.0 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 5.10.18 CẬP NHẬT
SearchWP WordPress Plugin 3.1.3 CẬP NHẬT
Soflyy WP All Import Pro Premium WordPress Plugin 4.5.8 CẬP NHẬT
The Events Calendar Event Tickets Plus WordPress Plugin 4.10.8 CẬP NHẬT
Thrive Apprentice 2.2.4 CẬP NHẬT
Thrive Comments 1.3.2 CẬP NHẬT
Thrive Optimize 1.3.1 CẬP NHẬT
Thrive Ovation 2.2.1 CẬP NHẬT
Thrive Quiz Builder 2.2.4 CẬP NHẬT
Thrive Ultimatum 2.2.3 CẬP NHẬT
Toolset Access 2.8.1.2 CẬP NHẬT
WP Job Manager Applications 2.4.3 CẬP NHẬT
WP Job Manager Resume Manager 1.17.4 CẬP NHẬT
WP Job Manager Simple Paid Listings 1.4.0 CẬP NHẬT
WPMU DEV Forminator Pro WordPress Plugin 1.9.2 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Dokan eCommerce Theme 2.3.6 CẬP NHẬT
Dokan Pro (BUSINESS) – Multi-Vendor Marketplace 2.9.14 CẬP NHẬT
Easy Digital Downloads Social Discounts 2.0.5 CẬP NHẬT

2 bình luận tại “[03/10/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *