[04/07/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

SearchWP Enable Media Replace 1.0.2 CẬP NHẬT
SearchWP Term Archive Priority 1.1.7 CẬP NHẬT
SearchWP WP Job Manager Integration 1.5.15 CẬP NHẬT
SearchWP Xpdf Integration 1.1.6 CẬP NHẬT
Toolset Views 2.8.4 CẬP NHẬT
WPMU DEV WP Defender 2.1.4 CẬP NHẬT
WPMU DEV WP Hummingbird 2.0.1 CẬP NHẬT

Theme

Homestore Storefront WooCommerce Theme 2.0.32 CẬP NHẬT
WooThemes Galleria Storefront WooCommerce Theme 2.2.18 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Returns and Warranty Requests WooCommerce Extension 1.9.0 CẬP NHẬT
WooCommerce Points and Rewards 1.6.22 CẬP NHẬT
WooThemes Checkout Add-Ons WooCommerce Extension 2.0.5 CẬP NHẬT
WooThemes Customer Order CSV Export WooCommerce Extension 4.7.0 CẬP NHẬT
WooThemes Follow Up Emails WooCommerce Extension 4.8.14 CẬP NHẬT
WooThemes iPay88 Gateway WooCommerce Extension 1.3.2 CẬP NHẬT
WooThemes New Zealand Post WooCommerce Extension 2.0.1 CẬP NHẬT
WooThemes Payson Form WooCommerce Extension 1.7.4 CẬP NHẬT
WooThemes Product Documents WooCommerce Extension 1.9.2 CẬP NHẬT
WooThemes Quick View WooCommerce Extension 1.2.3 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Surveys Premium 1.1.4 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *