[04/12/2018] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Give Form Field Manager 1.4.1 CẬP NHẬT
Give PayPal Pro Gateway 1.2.1 CẬP NHẬT
MyThemeShop Cyprus WordPress Theme 1.0.3 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Friends 2.0.7 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Notices 2.0.3 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Private Content 2.0.3 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Private Messages 2.1.4 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Social Activity 2.1.4 CẬP NHẬT
Ultimate Member – WooCommerce 2.1.3 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooThemes Account Funds WooCommerce Extension 2.1.13 CẬP NHẬT
WooThemes Customer Order CSV Export WooCommerce Extension 4.6.1 CẬP NHẬT
WooThemes Freshbooks WooCommerce Extension 3.11.4 CẬP NHẬT
WooThemes Mixpanel WooCommerce Extension 1.12.4 CẬP NHẬT
WooThemes Moneris Payment Gateway WooCommerce Extension 2.10.3 CẬP NHẬT
WooThemes PDF Product Vouchers WooCommerce Extension 3.5.1 CẬP NHẬT
WooThemes Smart Coupons WooCommerce Extension 3.8.5 CẬP NHẬT
WooThemes Subscriptions WooCommerce Extension 2.4.5 CẬP NHẬT
WooThemes Twilio SMS Notifications WooCommerce Extension 1.11.2 CẬP NHẬT
WooThemes Waitlist WooCommerce Extension 1.8.9 CẬP NHẬT
WooThemes Xero WooCommerce Extension 1.7.16 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *