[05/05/2019] 42 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Beaver Builder – PowerPack 2.6.10 CẬP NHẬT
Beaver Builder Themer 1.2.3.4 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 2.22.7 CẬP NHẬT
Give Recurring Donations 1.8.13 1.5.1 CẬP NHẬT
Gravity Forms Zoho CRM Addon 1.7.3 CẬP NHẬT
Gravity View WordPress Plugin 2.3.2 CẬP NHẬT
iThemes BackupBuddy 8.3.12.0 CẬP NHẬT
JetBlocks For Elementor 1.1.8 CẬP NHẬT
JetBlog – Blogging Package for Elementor Page Builder 2.1.13 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Quiz Pro Plugin 2.0.8 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 4.7.0 CẬP NHẬT
Analytify Pro WordPress Plugin 2.1.2 CẬP NHẬT
Themify Post Type Builder WordPress Plugin 1.5.3 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Followers 2.1.3 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Social Login 2.1.4 CẬP NHẬT
Ultimate Member – User Tags 2.0.8 CẬP NHẬT
WP Rocket – Make WP Load Fast in a Few Clicks 3.3.2 CẬP NHẬT
WP User Frontend Pro – Professional 3.1.4 CẬP NHẬT
WPMU DEV WP Hummingbird 2.0.0.1 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.22.7 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.22.7 CẬP NHẬT
MyThemeShop Schema WordPress Theme 3.8.4 CẬP NHẬT
StudioPress Genesis Sample WordPress Theme 2.10.0 CẬP NHẬT
Themify Ultra WordPress Theme 2.3.3 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooCommerce Point Of Sale POS 4.5.8 MỚI
WooCommerce Stamps.com XML File Export 2.8.1 CẬP NHẬT
WooThemes Aramex WooCommerce Extension 1.0.10 CẬP NHẬT
WooThemes Composite Products WooCommerce Extension 4.0.4 CẬP NHẬT
WooThemes Mollie Gateway WooCommerce Extension 2.13.1 CẬP NHẬT
WooThemes Name Your Price WooCommerce Extension 2.9.5 CẬP NHẬT
WooThemes Ogone Payment Gateway WooCommerce Extension 1.10.3 CẬP NHẬT
WooThemes Paytrail WooCommerce Extension 2.4.1 CẬP NHẬT
WooThemes Print Invoices Packaging Lists WooCommerce Extension 3.6.4 CẬP NHẬT
YITH Frontend Manager for WooCommerce Premium 1.5.2 CẬP NHẬT
YITH Product Description in Loop for WooCommerce 1.0.2 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *