[05/09/2019] 11 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Divi Booster2.9.8CẬP NHẬT
Gravity Flow2.5.7CẬP NHẬT
Gravity Forms Help Scout Addon1.9.2CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro5.6.10CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Notification Bar Plugin1.1.31CẬP NHẬT
Ninja Beaver Pro – Addons For Beaver Builder2.6.0CẬP NHẬT
Soflyy WP All Export Pro Premium WordPress Plugin1.5.8-beta-1.6CẬP NHẬT
Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon3.0.9-beta-2.0CẬP NHẬT
Toolset Types3.3.5CẬP NHẬT
WPMU DEV Forminator Pro WordPress Plugin1.9.0CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Subscriptions WooCommerce Extension2.6.0CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *