[05/09/2019] 11 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Divi Booster 2.9.8 CẬP NHẬT
Gravity Flow 2.5.7 CẬP NHẬT
Gravity Forms Help Scout Addon 1.9.2 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 5.6.10 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Notification Bar Plugin 1.1.31 CẬP NHẬT
Ninja Beaver Pro – Addons For Beaver Builder 2.6.0 CẬP NHẬT
Soflyy WP All Export Pro Premium WordPress Plugin 1.5.8-beta-1.6 CẬP NHẬT
Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon 3.0.9-beta-2.0 CẬP NHẬT
Toolset Types 3.3.5 CẬP NHẬT
WPMU DEV Forminator Pro WordPress Plugin 1.9.0 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Subscriptions WooCommerce Extension 2.6.0 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *