[06/01/2019] 30 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Elementor Extras WordPress Plugin 2.0.7 CẬP NHẬT
Give Authorize.net Gateway 1.4.4 CẬP NHẬT
Gravity Forms Active Campaign Addon 1.6.0 CẬP NHẬT
Gravity Forms Signature Add-On 3.6.0 CẬP NHẬT
Toolset – Types Define parentchild relationships between different post types. 3.2.4 CẬP NHẬT
Toolset – Views Front-end content display 2.7.2 CẬP NHẬT
Updraft Plus Premium Backup Plugin 2.16.1.24 CẬP NHẬT
WP Job Manager Reviews 2.2.0 MỚI

Theme

Astra Pro WordPress Plugin 1.6.10 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Easy Digital Downloads Invoices 1.1.6 CẬP NHẬT
Easy Digital Downloads Recurring Payments 2.8.2 CẬP NHẬT
WooThemes Cart Notices WooCommerce Extension 1.8.6 CẬP NHẬT
WooThemes Cart Reports WooCommerce Extension 1.2.1 CẬP NHẬT
WooThemes Catalog Visibility Options WooCommerce Extension 3.2.2 CẬP NHẬT
WooThemes Dynamic Pricing WooCommerce Extension 3.1.12 CẬP NHẬT
WooThemes Gravity Forms Product Add-ons WooCommerce Extension 3.3.7 CẬP NHẬT
WooThemes Local Pickup Plus WooCommerce Extension 2.3.17 CẬP NHẬT
WooThemes US Export Compliance WooCommerce Extension 1.0.6 CẬP NHẬT
WooThemes Variation Swatches and Photos WooCommerce Extension 3.0.11 CẬP NHẬT
WooThemes Wishlists WooCommerce Extension 2.1.13 CẬP NHẬT
YITH Deals for WooCommerce Premium 1.0.4 CẬP NHẬT
YITH Dynamic Pricing per Payment Method for WooCommerce 1.2.2 CẬP NHẬT
YITH Google Product Feed for WooCommerce Premium 1.1.2 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Checkout Manager Premium WooCommerce Extension 1.2.6 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Composite Products Premium 1.1.10 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium WooCommerce Extension 2.5.2 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Payment Method Restrictions 1.1.0 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Request A Quote Premium WooCommerce Extension 2.1.3 CẬP NHẬT

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *