[06/02/2019] 16 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Admin Columns Pro WordPress Plugin 4.5.3 CẬP NHẬT
Anywhere Elementor Pro 2.11.2 CẬP NHẬT
Gravity Forms Signature Addon 3.6.1 CẬP NHẬT
Gravity View WordPress Plugin 2.2.5 CẬP NHẬT
JetElements – Addon for Page Builder Elementor 1.15.1 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Quiz Pro Plugin 2.0.4 CẬP NHẬT
Themify Builder Contact Addon 1.3.2 CẬP NHẬT
WPMU DEV WP Smush 3.1.0 CẬP NHẬT

Theme

WooThemes Stationery Storefront WooCommerce Theme 1.0.14 MỚI

eCommerce Extensions

WooCommerce Product Addons 3.0.6 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Added to Cart Popup 1.4.5 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Booking Premium WooCommerce Extension 2.0.10 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Color and Label Variations Premium WooCommerce Extension 1.8.7 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Deposits and Down Payments Premium WooCommerce Extension 1.2.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List Premium 1.9.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Popup Premium WooCommerce Extension 1.2.9 CẬP NHẬT

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *