[06/06/2019] 37 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Beaver Builder – PowerPack 2.7.0.2 CẬP NHẬT
Gravity Forms Help Scout Addon 1.6.0 CẬP NHẬT
JetBlog – Blogging Package for Elementor Page Builder 2.1.16 CẬP NHẬT
JetElements – Addon for Page Builder Elementor 1.15.13 CẬP NHẬT
JetSearch for Elementor WordPress Plugin 1.1.3 CẬP NHẬT
JetTabs – Tabs and Accordions for Elementor Page Builder 1.1.8 CẬP NHẬT
JetWooBuilder For Elementor 1.4.1.1 CẬP NHẬT
Page Builder Framework Premium Addon 2.0.4 CẬP NHẬT
Thrive Apprentice 2.1.8.1 CẬP NHẬT
Thrive Comments 1.2.6.1 CẬP NHẬT
Thrive Headline Optimizer 1.1.23.1 CẬP NHẬT
Thrive Optimize 1.2.5.1 CẬP NHẬT
Thrive Ovation 2.1.5.1 CẬP NHẬT
Toolset – Maps 1.7.4 CẬP NHẬT
WP User Frontend Pro – Professional 3.1.6 CẬP NHẬT

Theme

Astra Premium Sites WordPress Plugin 1.3.13 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

YITH Custom ThankYou Page for Woocommerce Premium 1.1.5 CẬP NHẬT
YITH Google Product Feed for WooCommerce Premium 1.1.5 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Compare Premium WooCommerce Extension 2.3.11 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Coupon Email System Premium 1.3.5 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Custom Order Status Premium 1.1.13 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Delivery Date Premium WooCommerce Extension 2.0.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Deposits and Down Payments Premium WooCommerce Extension 1.3.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Donations Premium WooCommerce Extension 1.1.5 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts Premium WooCommerce Extension 1.5.3 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Email Templates Premium WooCommerce Extension 1.3.17 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce EU Energy Label Premium 1.1.9 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Event Tickets Premium 1.3.7 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Featured Audio and Video Content 1.2.2 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Frequently Bought Together 1.3.11 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce GeoIP Languague Redirect Premium 1.0.10 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Infinite Scrolling Premium 1.1.10 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Mailchimp Premium WooCommerce Extension 2.1.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Membership Premium WooCommerce Extension 1.3.16 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Minimum Maximum Quantity Premium Version 1.4.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Multi Step Checkout Premium 1.6.12 CẬP NHẬT
YITH Frontend Manager for WooCommerce Premium 1.5.3 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Desktop Notifications 1.2.6 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List Premium 2.0.3 CẬP NHẬT

2 bình luận tại “[06/06/2019] 37 Cập Nhật & Thêm Mới

    • Administrator bình luận:

      OK ban, bên mình sẽ cân nhắc và cố gắng đưa sản phẩm này về sớm nhất có thể. Cảm ơn sự quan tâm của bạn ah 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *