[06/11/2018] 14 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Elegant Themes Divi Builder 2.17.6 CẬP NHẬT
Elementor PRO WordPress Page Builder 2.1.12 CẬP NHẬT
Ninja Forms – Post Creation 3.0.7 MỚI
ThemeIsle Easy Content Types 3.2.1 CẬP NHẬT
ThemeIsle Visualizer Charts and Graphs 1.7.8 CẬP NHẬT
Bookly Booking Plugin – Responsive Appointment Booking and Scheduling 16.1 CẬP NHẬT
Mailster – Email Newsletter Plugin for WordPress 2.3.14 CẬP NHẬT
Super Forms – Drag & Drop Form Builder 4.4.0 MỚI
Super Forms – Front-end Posting 1.2.3 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.17.6 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.17.6 CẬP NHẬT
ThemeIsle Hestia Pro 2.0.8 CẬP NHẬT
ThemeIsle Naturelle 1.0.5 MỚI

eCommerce Extensions

WooThemes Product Add-ons WooCommerce Extension 3.0.1 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *