[06/12/2018] 19 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.2.0.1 CẬP NHẬT
Elementor Extras WordPress Plugin 2.0.1 CẬP NHẬT
Elementor PRO WordPress Page Builder 2.2.4 CẬP NHẬT
Gravity Flow – Build Workflow Applications With Gravity Forms 2.4.1 CẬP NHẬT
Gravity View WordPress Plugin 2.2.1 CẬP NHẬT
JetSmartFilters for Elementor 1.1.0 CẬP NHẬT
JetWooBuilder For Elementor 1.3.5 CẬP NHẬT
Soflyy WP All Export Pro Premium WordPress Plugin 1.5.4 CẬP NHẬT
Thrive Apprentice 2.0.68 CẬP NHẬT
Thrive Content Builder / Visual Editor 2.1.5 CẬP NHẬT
Thrive Leads 2.0.62 CẬP NHẬT
Thrive Quiz Builder 2.0.62 CẬP NHẬT
Thrive Ultimatum 2.0.64 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Notices 2.0.4 CẬP NHẬT
Ultimate Member Groups Addon 2.0.7 CẬP NHẬT

Theme

Astra Pro WordPress Plugin 1.6.6 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

AutomateWoo 4.4.0 CẬP NHẬT
WooThemes Google Product Feed WooCommerce Extension 7.6.6 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Delivery Date Premium WooCommerce Extension 1.1.3 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *