[07/09/2019] 25 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

AffiliateWP WordPress Plugin 2.3.2 CẬP NHẬT
Beaver Builder Professional 2.2.5.1 CẬP NHẬT
All In One SEO Pack Pro WordPress Plugin 3.2.5 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 5.6.19 CẬP NHẬT
Beaver Builder – PowerPack 3.7.4 CẬP NHẬT
Elementor Extras WordPress Plugin 2.2.0 CẬP NHẬT
Gravity Forms Stripe Addon 3.0.0 CẬP NHẬT
MainWP Favorites Extension 4.0.1 CẬP NHẬT
MemberPress WordPress Plugin 1.6.0 CẬP NHẬT
PowerPack for Elementor 1.4.6 CẬP NHẬT
Soflyy WP All Export Pro Premium WordPress Plugin 1.5.8-beta-1.7 CẬP NHẬT
WPMU DEV Forminator Pro WordPress Plugin 1.9.1 CẬP NHẬT

Theme

MyThemeShop News WordPress Theme 1.0.0 MỚI
MyThemeShop Startup WordPress Theme 1.0.1 MỚI
StudioPress Genesis Framework 3.1.2 CẬP NHẬT
ThemeIsle Shop Isle Pro 2.2.51 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooThemes Account Funds WooCommerce Extension 2.1.18 CẬP NHẬT
WooThemes API Manager WooCommerce Extension 2.2.1 CẬP NHẬT
WooThemes Currency Converter Widget WooCommerce Extension 1.6.15 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Advanced Refund System 1.1.6 CẬP NHẬT

1 bình luận tại “[07/09/2019] 25 Cập Nhật & Thêm Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *