[07/11/2018] 34 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

MyThemeShop WP In Post Ads Plugin 1.2.3 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Notification Bar Plugin 1.1.30 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Quiz Pro Plugin 2.1.21 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Review Pro Plugin 3.2.1 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Shortcode Pro 1.1.0 CẬP NHẬT
Ninja Forms – Pushover 1.0.3 MỚI
Ninja Forms – Recurly 3.0.4 MỚI
Ninja Forms – Salesforce CRM 3.2.0 MỚI
Ninja Forms – Save Progress 3.0.16 MỚI
Ninja Forms – Sendy 3.0.0 MỚI
Ninja Forms – Slack 3.0.2 MỚI
Ninja Forms – Stripe 3.0.19 MỚI
Ninja Forms – Table Editor 3.0.4 MỚI
Ninja Forms – Text Message Notifications 1.1.0 MỚI
Ninja Forms – Trello 3.0.2 MỚI
Ninja Forms – User Analytics 3.0.0 MỚI
Ninja Forms – User Management 3.0.11 MỚI
Ninja Forms – Vimeo Uploader 3.0.2 MỚI
Toolset – Maps : Display anything as markers on Google Maps 1.6.0 CẬP NHẬT
Ultimate Member – myCRED 2.1.0 CẬP NHẬT
Yoast Local SEO for WooCommerce 9.1 CẬP NHẬT
Yoast Local SEO Premium 9.1 CẬP NHẬT
Yoast News SEO Premium 9.1 CẬP NHẬT
Yoast SEO Premium 9.1 CẬP NHẬT
Yoast Video SEO Premium 9.1 CẬP NHẬT
Yoast WooCommerce SEO Premium 9.1 CẬP NHẬT
JetEngine – Adding & Editing Dynamic Content with Elementor 1.2.2 CẬP NHẬT

Theme

Astoundify Listify WordPress Theme 2.8.2 CẬP NHẬT
MyThemeShop Coupon 2.1.2 CẬP NHẬT
MyThemeShop eCommerce 1.6.3 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Easy Digital Downloads Frontend Submissions 2.6.3 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Account Funds Premium WooCommerce Extension 1.1.2 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Email Templates Premium WooCommerce Extension 1.3.13 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Subscription Premium WooCommerce Extension 1.5.3 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *