[08/11/2018] 15 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

AffiliateWP WordPress Plugin 2.2.12 CẬP NHẬT
Restrict Content Pro MailChimp Pro 1.4.3 CẬP NHẬT
Thrive Apprentice 2.0.64 CẬP NHẬT
Thrive Comments 1.1.12 CẬP NHẬT
Thrive Content Builder / Visual Editor 2.1.2 CẬP NHẬT
Thrive Leads 2.0.59 CẬP NHẬT
Thrive Optimize 1.1.52 CẬP NHẬT
Thrive Ovation 2.0.21 CẬP NHẬT
Thrive Quiz Builder 2.0.59 CẬP NHẬT
WP Rocket by WP Media 3.2 CẬP NHẬT
WPMU DEV Ultimate Branding WordPress Plugin 2.3.0 CẬP NHẬT
JetPopup – Popup Addon for Elementor 1.2.0 CẬP NHẬT
WP AMP – Accelerated Mobile Pages for WordPress and WooCommerce 9.0.4 CẬP NHẬT

Theme

WPZoom Foodica WordPress Theme 2.6.2 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Easy Digital Downloads Checkout Fields 2.1.6 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *