[10/01/2019] 40 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.2.0.3 CẬP NHẬT
Beaver Builder Theme 1.7.1.3 CẬP NHẬT
Duplicator Pro Premium WordPress Plugin 3.8.0 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 2.19.4 CẬP NHẬT
Gravity Forms WordPress Plugin 2.4.4.2 CẬP NHẬT
Gravity Perks Limit Choices 1.6.27 CẬP NHẬT
Gravity Perks Nested Forms Plugin 1.0-beta-6.16 CẬP NHẬT
MyThemeShop Cyprus WordPress Theme 1.0.8 CẬP NHẬT
MyThemeShop Magnus WordPress Theme 1.0.3 CẬP NHẬT
MyThemeShop Seekers WordPress Theme 1.0.4 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Quiz Pro Plugin 2.0.0 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Review Pro Plugin 3.3.4 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Shortcode Pro 1.1.3 CẬP NHẬT
PowerPack for Elementor 1.3.8.3 CẬP NHẬT
SearchWP Term Archive Priority 1.1.6 CẬP NHẬT
Themify Builder WordPress Plugin 4.1.4 CẬP NHẬT
Updraft Plus Premium Backup Plugin 2.16.2.24 CẬP NHẬT
WPML Advanced Custom Fields 1.0.2 CẬP NHẬT
WPMU DEV Events Plus WordPress Plugin 1.9.9 CẬP NHẬT
WPMU DEV Snapshot Pro WordPress Plugin 3.2.0 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.19.4 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.19.4 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooCommerce Points and Rewards 1.6.16 CẬP NHẬT
WooThemes API Manager WooCommerce Extension 2.0.0 CẬP NHẬT
WooThemes Australia Post Shipping Method WooCommerce Extension 2.4.8 CẬP NHẬT
WooThemes Brands WooCommerce Extension 1.6.5 CẬP NHẬT
WooThemes Checkout Field Editor WooCommerce Extension 1.5.16 CẬP NHẬT
WooThemes EU VAT Number WooCommerce Extension 2.3.12 CẬP NHẬT
WooThemes Follow Up Emails WooCommerce Extension 4.8.5 CẬP NHẬT
WooThemes GoCardless Payment Gateway WooCommerce Extension 2.4.10 CẬP NHẬT
WooThemes Google Product Feed WooCommerce Extension 7.6.7 CẬP NHẬT
WooThemes Local Pickup Plus WooCommerce Extension 2.3.18 CẬP NHẬT
WooThemes PayPal Advanced WooCommerce Extension 1.24.7 CẬP NHẬT
WooThemes Photography WooCommerce Extension 1.0.16 CẬP NHẬT
WooThemes Pre-Orders WooCommerce Extension 1.5.11 CẬP NHẬT
WooThemes Product CSV Import Suite WooCommerce Extension 1.10.21 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Account Funds Premium WooCommerce Extension 1.1.4 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Desktop Notifications 1.2.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Payment Method Restrictions 1.1.1 CẬP NHẬT

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *