[11/03/2019] 25 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

iThemes BackupBuddy 8.3.7.0 CẬP NHẬT
JetTabs – Tabs and Accordions for Elementor Page Builder 1.1.6 CẬP NHẬT
MyThemeShop URL Shortener Pro Plugin 1.0.13 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Review Pro Plugin 3.3.6 CẬP NHẬT
ThemeIsle Visualizer Charts and Graphs 1.8.1 CẬP NHẬT
ThemeIsle WP Product Review 2.3.1 CẬP NHẬT

Theme

CSS Igniter Amaryllis WordPress Theme 2.0.2 CẬP NHẬT
CSS Igniter Brittany WordPress Theme 1.7.2 CẬP NHẬT
CSS Igniter Business3ree WordPress Theme 2.3.2 CẬP NHẬT
CSS Igniter Coastline WordPress Theme 1.6.1 CẬP NHẬT
CSS Igniter Corner WordPress Theme 2.2.2 CẬP NHẬT
CSS Igniter Flevr WordPress Theme 2.1.1 CẬP NHẬT
CSS Igniter Herringbone WordPress Theme 2.5.1 CẬP NHẬT
CSS Igniter Listee WordPress Theme 1.1.1 CẬP NHẬT
MyThemeShop Seekers WordPress Theme 1.0.9 CẬP NHẬT
MyThemeShop SocialNow 1.2.4 CẬP NHẬT
CSS Igniter Business3ree WordPress Theme 2.3.2 CẬP NHẬT
ThemeIsle Adrenaline 1.8.0 CẬP NHẬT
ThemeIsle LegalPress 2.4.0 CẬP NHẬT
ThemeIsle Readable 2.3.0 CẬP NHẬT
ThemeIsle LegalPress 2.4.0 CẬP NHẬT
WPZoom Foodica WordPress Theme 2.7.0 CẬP NHẬT
WPZoom Inspiro WordPress Theme 6.2.4 CẬP NHẬT
WPZoom Reel WordPress Theme 2.0.2 CẬP NHẬT
WPZoom VideoBox WordPress Theme 3.1.1 CẬP NHẬT
WPZoom Yamidoo Magazine WordPress Theme 2.1.2 2.1.2 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooCommerce Product Addons 3.0.10 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List Premium 1.9.9 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *