[11/05/2019] 39 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.2.3 CẬP NHẬT
Duplicator Pro Premium WordPress Plugin 3.8.3 CẬP NHẬT
Gravity Forms Help Scout Addon 1.5.3 CẬP NHẬT
Gravity Forms Polls Addon 3.2.2 CẬP NHẬT
Gravity Forms User Registration Addon 4.0.9 CẬP NHẬT
Restrict Content Pro 3.0.7 CẬP NHẬT
The Events Calendar Event Tickets Plus WordPress Plugin 4.10.3 CẬP NHẬT
The Events Calendar Filter Bar Addon 4.8.1 CẬP NHẬT
Toolset – Types 3.3 CẬP NHẬT
WPML Advanced Custom Fields 1.3 CẬP NHẬT
WPML All Import Addon 2.1.1 CẬP NHẬT
WPMU DEV SmartCrawl WordPress Plugin 2.3.0 CẬP NHẬT
Gravity Perks – WordPress Plugin 2.1.7 CẬP NHẬT
Gravity Perks Pay Per Word 1.1.3 CẬP NHẬT
Gravity Perks Terms of Service 1.3.13 CẬP NHẬT
LearnDash LMS WordPress Plugin 2.6.6 CẬP NHẬT

Theme

CSS Igniter Aegean WordPress Theme 3.0.0 CẬP NHẬT
CSS Igniter Eclecticon WordPress Theme 1.3.1 CẬP NHẬT
CSS Igniter Hellomouse WordPress Theme 1.3 CẬP NHẬT
CSS Igniter Olsen WordPress Theme 2.3.0 CẬP NHẬT
CSS Igniter Roxima WordPress Theme 1.6.1 CẬP NHẬT
Arcade Storefront WooCommerce Theme 2.1.8 CẬP NHẬT
Bookshop Storefront WooCommerce Theme 1.0.18 CẬP NHẬT
Homestore Storefront WooCommerce Theme 2.0.31 CẬP NHẬT
Hotel Storefront WooCommerce Theme 1.0.14 CẬP NHẬT
Petshop Storefront WooCommerce Theme 1.1.6 CẬP NHẬT
Pharmacy Storefront WooCommerce Theme 2.0.14 CẬP NHẬT
Toyshop Storefront WooCommerce Theme 2.0.19 CẬP NHẬT
WooThemes Outlet Storefront 2.0.15 CẬP NHẬT
WooThemes Proshop Storefront WooCommerce Theme 2.0.15 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

YITH WooCommerce Delivery Date Premium WooCommerce Extension 2.0.3 CẬP NHẬT
WooCommerce Anti Fraud WooCommerce Extension 1.0.20 CẬP NHẬT
WooThemes Australia Post Shipping Method WooCommerce Extension 2.4.11 CẬP NHẬT
WooThemes Authorize net CIM Payment Gateway WooCommerce Extension 3.0.3 CẬP NHẬT
WooThemes Bookings WooCommerce Extension 1.14.1 CẬP NHẬT
WooThemes Chained Products WooCommerce Extension 2.9.1 CẬP NHẬT
WooThemes Composite Products WooCommerce Extension 4.0.6 CẬP NHẬT
WooThemes Conditional Shipping and Payments WooCommerce Extension 1.5.5 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *