[11/06/2019] 19 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

FacetWP – Advanced Filtering For WordPress 3.3.9 CẬP NHẬT
Give ConvertKit Addon 1.0.3 CẬP NHẬT
Give Email Reports 1.1.3 CẬP NHẬT
Give Manual Donations 1.4.5 CẬP NHẬT
Gravity Perks Populate Anything Plugin 1.0-beta-2.69 CẬP NHẬT
LearnDash LMS Course Grid 1.5.6 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 4.8.23 CẬP NHẬT
The Events Calendar PRO WordPress Plugin 4.7.3 CẬP NHẬT

Theme

Astra Portfolio WordPress Plugin 1.7.0 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Easy Digital Downloads Recurring Payments 2.8.7 CẬP NHẬT
WooThemes Beanstream WooCommerce Extension 2.0.8 CẬP NHẬT
WooThemes Bookings WooCommerce Extension 1.14.4 CẬP NHẬT
WooThemes Checkout Field Editor WooCommerce Extension 1.5.19 CẬP NHẬT
WooThemes Customer Order CSV Export WooCommerce Extension 4.6.4 CẬP NHẬT
WooThemes Deposits WooCommerce Extension 1.4.11 CẬP NHẬT
WooThemes Elavon VM Payment Gateway WooCommerce Extension 2.4.1 CẬP NHẬT
WooThemes FedEx Shipping Method WooCommerce Extension 3.4.18 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Multi Step Checkout Premium 1.7.0 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Wishlist Premium WooCommerce Extension 2.2.10 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *