[11/07/2019] 37 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Envira Gallery Albums Addon 1.7.1 CẬP NHẬT
Envira Gallery Downloads Addon 1.4.6 CẬP NHẬT
Envira Gallery Featured Content Addon 1.2.5 CẬP NHẬT
Envira Gallery Pagination Addon 1.6.7 CẬP NHẬT
Gravity Forms Constant Contact Add-On 1.0.1 CẬP NHẬT
Gravity Forms MailChimp AddOn 4.6.1 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Quiz Pro Plugin 2.0.13 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Review Pro Plugin 3.3.11 CẬP NHẬT
Themify Builder Button Addon 1.3.0 CẬP NHẬT
Themify Builder WordPress Plugin 4.5.3 CẬP NHẬT
Thrive Apprentice 2.2.0 CẬP NHẬT
Thrive Architect 2.3.0 CẬP NHẬT
Thrive Clever Widgets 1.41 CẬP NHẬT
Thrive Comments 1.2.8 CẬP NHẬT
Thrive Headline Optimizer 1.1.25 CẬP NHẬT
Thrive Leads 2.2.0 CẬP NHẬT
Thrive Optimize 1.2.6 CẬP NHẬT
Thrive Optimize 1.2.6 CẬP NHẬT
Thrive Ovation 2.1.7 CẬP NHẬT
Thrive Quiz Builder 2.2.0 CẬP NHẬT
Toolset Maps 1.8.2 CẬP NHẬT
Soflyy WP All Export Pro Premium WordPress Plugin 1.5.7-beta-1.8 CẬP NHẬT
Thrive Ultimatum 2.1.9 CẬP NHẬT
WPMU DEV WP Smush 3.2.1 CẬP NHẬT

Theme

MyThemeShop Beauty WordPress Theme 1.0.1 CẬP NHẬT
MyThemeShop Blocks WordPress Theme 1.0.6 CẬP NHẬT
MyThemeShop Cyprus WordPress Theme 1.0.13 CẬP NHẬT
MyThemeShop Fresh WordPress Theme 1.0.2 CẬP NHẬT
MyThemeShop Lawyer WordPress Theme 1.0.5 CẬP NHẬT
MyThemeShop Magnus WordPress Theme 1.0.11 CẬP NHẬT
MyThemeShop Reactor WordPress Theme 1.0.9 CẬP NHẬT
MyThemeShop Reader WordPress Theme 1.0.2 CẬP NHẬT
MyThemeShop Risen 1.0.7 CẬP NHẬT
MyThemeShop Seekers WordPress Theme 1.0.12 CẬP NHẬT
StudioPress Genesis Sample WordPress Theme 3.0.1 CẬP NHẬT
Themify Agency WordPress Theme 2.2.0 CẬP NHẬT
Themify Bizco WordPress Theme 2.4.0 CẬP NHẬT
WPZoom Balance WordPress Theme 2.0.0 CẬP NHẬT
WPZoom Inspiro WordPress Theme 6.4.4 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *