[11/09/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Gravity Forms Help Scout Addon 1.9.3 CẬP NHẬT
Gravity Forms Stripe Addon 3.0.2 CẬP NHẬT
Gravity Perks – Disable Entry Creation 1.0.9 CẬP NHẬT
Gravity Perks – Limit Checkboxes 1.2.10 CẬP NHẬT
Gravity Perks – WordPress Plugin 2.1.9 CẬP NHẬT
Gravity Perks Easy Passthrough Plugin 1.4.6 CẬP NHẬT
Gravity Perks Nested Forms Plugin 1.0-beta-8 CẬP NHẬT
Gravity Perks Populate Anything Plugin 1.0-beta-3.24 CẬP NHẬT
LearnDash LMS Stripe Integration 1.3.0 CẬP NHẬT
MainWP Client Reports 4.0.1 CẬP NHẬT
The Events Calendar PRO 4.7.7 CẬP NHẬT
Toolset Maps 1.8.4 CẬP NHẬT
WP User Frontend Pro 3.1.9 CẬP NHẬT

Theme

Astra Premium Sites WordPress Plugin 1.3.19 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

RedSys Gateway WooCommerce Extension 5.1.3 CẬP NHẬT
WooThemes API Manager WooCommerce Extension 2.2.3 CẬP NHẬT
WooThemes Memberships WooCommerce Extension 1.15.1 CẬP NHẬT
WooThemes Newsletter Subscription WooCommerce Extension 2.4.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Order Tracking Premium 1.5.9 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Stripe Premium 2.0.2 CẬP NHẬT

1 bình luận tại “[11/09/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *