[11/09/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Gravity Forms Help Scout Addon1.9.3CẬP NHẬT
Gravity Forms Stripe Addon3.0.2CẬP NHẬT
Gravity Perks – Disable Entry Creation1.0.9CẬP NHẬT
Gravity Perks – Limit Checkboxes1.2.10CẬP NHẬT
Gravity Perks – WordPress Plugin2.1.9CẬP NHẬT
Gravity Perks Easy Passthrough Plugin1.4.6CẬP NHẬT
Gravity Perks Nested Forms Plugin1.0-beta-8CẬP NHẬT
Gravity Perks Populate Anything Plugin1.0-beta-3.24CẬP NHẬT
LearnDash LMS Stripe Integration1.3.0CẬP NHẬT
MainWP Client Reports4.0.1CẬP NHẬT
The Events Calendar PRO4.7.7CẬP NHẬT
Toolset Maps1.8.4CẬP NHẬT
WP User Frontend Pro3.1.9CẬP NHẬT

Theme

Astra Premium Sites WordPress Plugin1.3.19CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

RedSys Gateway WooCommerce Extension5.1.3CẬP NHẬT
WooThemes API Manager WooCommerce Extension2.2.3CẬP NHẬT
WooThemes Memberships WooCommerce Extension1.15.1CẬP NHẬT
WooThemes Newsletter Subscription WooCommerce Extension2.4.1CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Order Tracking Premium1.5.9CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Stripe Premium2.0.2CẬP NHẬT

1 bình luận tại “[11/09/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *