[12/01/2019] 36 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.2.0.4 CẬP NHẬT
Beaver Builder Ultimate Addon 1.14.1 CẬP NHẬT
FacetWP – Advanced Filtering For WordPress 3.2.13 CẬP NHẬT
Gravity Forms Coupons Addon 2.8.2 CẬP NHẬT
iThemes Security Pro 5.6.0 CẬP NHẬT
Soflyy WP All Import Pro WooCommerce Addon 3.0.6 CẬP NHẬT
Ultimate Member Groups Addon 2.0.9 CẬP NHẬT
Updraft Plus Premium Backup Plugin 2.16.3.24 CẬP NHẬT
WPMU DEV Affiliates WordPress Plugin 3.1.7 CẬP NHẬT

Theme

MyThemeShop AD-Sense 1.3.3 CẬP NHẬT
MyThemeShop Corporate 1.3.3 CẬP NHẬT
MyThemeShop Coupon 2.1.4 CẬP NHẬT
MyThemeShop eCommerce 1.6.6 CẬP NHẬT
MyThemeShop Lifestyle 1.1.2 CẬP NHẬT
MyThemeShop MagXP 3.2.2 CẬP NHẬT
MyThemeShop NewsPaper 2.3.2 CẬP NHẬT
MyThemeShop PointPro 2.2.2 CẬP NHẬT
MyThemeShop Schema WordPress Theme 3.6.6 CẬP NHẬT
MyThemeShop School 1.2.3 CẬP NHẬT
MyThemeShop SteadyIncome 2.2.2 CẬP NHẬT
Themify Agency WordPress Theme 2.0.5 CẬP NHẬT
Themify Bizco WordPress Theme 2.2.5 CẬP NHẬT
Themify Bold WordPress Theme 1.9.8 CẬP NHẬT
Themify Corporate WordPress Theme 1.7.8 CẬP NHẬT
Themify Elegant WordPress Theme 1.6.2 CẬP NHẬT
Themify Elemin WordPress Theme 2.2.3 CẬP NHẬT
YITH PetShopper – Premium Theme 1.8.0 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooThemes Product Vendors WooCommerce Extension 2.1.12 CẬP NHẬT
WooThemes Slack WooCommerce Extension 1.1.10 CẬP NHẬT
WooThemes Snapscan Gateway WooCommerce Extension 1.1.3 CẬP NHẬT
WooThemes Account Funds WooCommerce Extension 2.1.15 CẬP NHẬT
WooThemes Authorize net AIM Payment Gateway WooCommerce Extension 3.14.5 CẬP NHẬT
WooThemes Dynamic Pricing WooCommerce Extension 3.1.13 CẬP NHẬT
WooThemes Google Product Feed WooCommerce Extension 7.7.0 CẬP NHẬT
WooThemes Memberships WooCommerce Extension 1.12.3 CẬP NHẬT
WooThemes Mixpanel WooCommerce Extension 1.13.0 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List Premium 1.9.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Sequential Order Number Premium WooCommerce Extension 1.1.0 CẬP NHẬT

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *