[13/04/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Divi Booster 2.8.5 CẬP NHẬT
Gravity Forms Stripe Addon 2.6.0.10 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Subscribe Pro Plugin 1.6.0 CẬP NHẬT
Page Builder Framework Premium Addon 2.0.0 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 4.5.0 CẬP NHẬT
Themeisle Feedzy Rss Feeds Pro 1.6.4 CẬP NHẬT
ThemeIsle WP Product Review 2.3.2 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Followers 2.1.2 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Friends 2.1.0 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Private Messages 2.1.9 CẬP NHẬT
Ultimate Member Groups Addon 2.1.3 CẬP NHẬT
Yoast SEO Multilingual Addon 1.0.0 MỚI

Theme

YITH Desire Sexy Shop – Premium Theme 1.2.1 CẬP NHẬT
YITH Globe – Premium Theme 1.3.1 CẬP NHẬT
YITH The Polygon – Premium Theme 1.2.1 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooCommerce Amazon Fulfillment 3.2.5 CẬP NHẬT
WooThemes Follow Up Emails WooCommerce Extension 4.8.10 CẬP NHẬT
WooThemes Free Gift Coupons WooCommerce Extension 2.2.2 CẬP NHẬT
YITH Dynamic Pricing per Payment Method for WooCommerce 1.2.4 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *