[13/06/2019] 17 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Beaver Builder – PowerPack 2.7.1 CẬP NHẬT
Beaver Builder Theme 1.7.3 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 3.24 CẬP NHẬT
Envira Gallery Defaults Addon 1.4.6 CẬP NHẬT
Envira Gallery WordPress Plugin 1.8.6.2 CẬP NHẬT
Gravity Flow 2.5.5 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 4.8.26 CẬP NHẬT
Gravity Forms Polls Addon 2.3.3 CẬP NHẬT
LearnDash Gradebook by Real Big Plugins 1.5.0 CẬP NHẬT
MemberPress Developer Tools Addon 1.1.23 CẬP NHẬT
MemberPress Importer Addon 1.6.1 CẬP NHẬT
MemberPress WordPress Plugin 1.4.6 CẬP NHẬT
Thrive Apprentice 2.1.8.2 CẬP NHẬT
WPML String Translation Addon 2.10.5 CẬP NHẬT
WPML Translation Management Addon 2.8.6 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.24 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.24 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Easy Digital Downloads Conditional Emails 1.1.1 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *