[14/05/2019] 40 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Admin Columns Pro WooCommerce Addon 3.3.3 CẬP NHẬT
JetBlog – Blogging Package for Elementor Page Builder 2.1.14 CẬP NHẬT
JetElements – Addon for Page Builder Elementor 1.15.11 CẬP NHẬT
JetEngine – Adding & Editing Dynamic Content with Elementor 1.4.1 CẬP NHẬT
JetSmartFilters for Elementor 1.3.2 CẬP NHẬT
JetWooBuilder For Elementor 1.4.0 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 4.8.2 CẬP NHẬT
Thrive Apprentice 2.1.7.1 CẬP NHẬT
Thrive Architect 2.2.0.1 CẬP NHẬT
Thrive Clever Widgets 1.38 CẬP NHẬT
Thrive Comments 1.2.5 CẬP NHẬT
Thrive Headline Optimizer 1.1.22 CẬP NHẬT
Thrive Leads 2.1.7.1 CẬP NHẬT
Thrive Optimize 1.2.4 CẬP NHẬT
Thrive Ovation 1.2.4 CẬP NHẬT
Thrive Quiz Builder 2.1.7.1 CẬP NHẬT
Thrive Ultimatum 2.1.6.1 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Private Messages 2.2.0 CẬP NHẬT
Give Fee Recovery 1.7.5 CẬP NHẬT
Give Gift Aid 1.2.2 CẬP NHẬT
Give Manual Donations 1.4.4 CẬP NHẬT
Give Tributes 1.5.3 CẬP NHẬT
Gravity Forms Advanced Post Creation Add-On 1.0-beta-2.2 CẬP NHẬT
Gravity Forms Signature Addon 3.7.1 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Private Messages 2.2.0 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Real Estate Pro Plugin 1.1.25 CẬP NHẬT
WP Job Manager Application Deadline 1.2.2 CẬP NHẬT
WP Job Manager Job Tags 1.4.1 CẬP NHẬT
WP Job Manager Simple Paid Listings 1.3.2 CẬP NHẬT
WPMU DEV Domain Mapping WordPress Plugin 4.4.3.4 CẬP NHẬT
WPMU DEV Hustle 3.0.8.1 CẬP NHẬT

Theme

MyThemeShop eCommerce 1.6.9 CẬP NHẬT
MyThemeShop Schema WordPress Theme 3.8.5 CẬP NHẬT
StudioPress Aspire Pro Genesis WordPress Theme 1.3.0 CẬP NHẬT
StudioPress Genesis WordPress Theme Framework 2.10.1 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Dokan Pro (Professional) WordPress Plugin 2.9.8 CẬP NHẬT
Easy Digital Downloads PayPal Adaptive Payments 1.3.5 CẬP NHẬT
WooThemes API Manager WooCommerce Extension 2.0.17 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Payment Method Restrictions 1.1.4 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *