[14/07/2019] 19 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

AffiliateWP Affiliate Forms for Gravity Forms 1.0.18 CẬP NHẬT
AffiliateWP Direct Link Tracking 1.1.4 CẬP NHẬT
AffiliateWP WordPress Plugin 2.3 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 3.26 CẬP NHẬT
Essential Addons for Elementor 3.1.1 CẬP NHẬT
Gravity Forms Help Scout Addon 1.7.3 CẬP NHẬT
Gravity Forms Stripe AddOn 2.7.4 CẬP NHẬT
Gravity Forms User Registration Addon 4.2 CẬP NHẬT
Gravity Forms WordPress Plugin 2.4.11.1 CẬP NHẬT
LearnDash LMS Restrict Content Pro 1.1.0 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 5.0.21 CẬP NHẬT
Soflyy WP All Export Pro Premium WordPress Plugin 1.5.7 CẬP NHẬT
Themify Builder WordPress Plugin 4.5.4 CẬP NHẬT
Themify Tiles 1.2.1 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.26 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.26 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooCommerce Product Addons 3.0.13 CẬP NHẬT
WooThemes Pre-Orders WooCommerce Extension 1.5.15 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *