[15/04/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 2.22.1 CẬP NHẬT
Give Stripe Gateway Addon 2.1.7 CẬP NHẬT
Gravity Forms Zapier Addon 3.1.3 CẬP NHẬT
The Events Calendar Community Events Addon 4.6.1.2 CẬP NHẬT
Thrive Optimize 1.2.3 CẬP NHẬT
Thrive Ovation 2.1.3 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.22.1 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.22.1 CẬP NHẬT
Themify Agency WordPress Theme 2.0.9 CẬP NHẬT
Themify Bizco WordPress Theme 2.2.9 CẬP NHẬT
Themify Bold WordPress Theme 2.0.2 CẬP NHẬT
TYITH Panarea – Premium Theme 1.4.1 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooCommerce Ship to Multiple Addresses 3.2.7 MỚI
WooThemes Bookings WooCommerce Extension 1.14.0 CẬP NHẬT
WooThemes Cost of Goods WooCommerce Extension 2.8.2 CẬP NHẬT
WooThemes Nested Category Layout WooCommerce Extension 1.12.0 CẬP NHẬT
WooThemes Product Bundles WooCommerce Extension 5.10.0 CẬP NHẬT
YITH Deals for WooCommerce Premium 1.0.6 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Amazon S3 Storage 1.1.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Desktop Notifications 1.2.4 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *