[15/05/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Admin Columns Pro WordPress Plugin 4.5.9 CẬP NHẬT
Divi Booster 2.8.8 CẬP NHẬT
Elementor Extras WordPress Plugin 2.0.17 CẬP NHẬT
JetMenu – Mega Menu for Elementor Page Builder 1.5.11 CẬP NHẬT
MemberPress Importer Addon 1.5.2 CẬP NHẬT
SearchWP Custom Results Order 1.1.2 MỚI
Themify Builder AB Image Addon 1.1.5 CẬP NHẬT
Themify Builder Audio Addon 1.2.0 CẬP NHẬT
Themify Builder Bar Chart Addon 1.1.0 CẬP NHẬT
Themify Builder BG Video Slider Addon 1.0.9 CẬP NHẬT
Thrive Apprentice 2.1.7.2 CẬP NHẬT
Thrive Architect 2.2.0.2 CẬP NHẬT
Thrive Leads 2.1.7.2 CẬP NHẬT
Thrive Quiz Builder 2.1.7.2 CẬP NHẬT
Thrive Ultimatum 2.1.6.2 CẬP NHẬT
WPMU DEV Shipper WordPress Plugin 1.0.2 MỚI

eCommerce Extensions

WooCommerce Point Of Sale POS 4.5.9 CẬP NHẬT
WooCommerce Zapier Integration 1.9.3 CẬP NHẬT
WooThemes Subscriptions WooCommerce Extension 2.5.5 CẬP NHẬT
YITH Product Shipping for WooCommerce 1.0.18 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *