[15/09/2019] 37 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

AffiliateWP Lifetime Commissions 1.4 CẬP NHẬT
Beaver Builder Professional 2.2.5.2 CẬP NHẬT
Beaver Builder Themer 1.2.4.2 CẬP NHẬT
Beaver Builder Ultimate Addon 1.20.2 CẬP NHẬT
Divi Booster 2.9.9 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 2.29.2 CẬP NHẬT
FacetWP – Advanced Filtering For WordPress 3.4.2 CẬP NHẬT
Gravity Forms Stripe Addon 3.0.6 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 5.8.2 CẬP NHẬT
Themeisle Feedzy Rss Feeds Pro 1.6.8 CẬP NHẬT
Toolset Layouts 2.6.2 CẬP NHẬT
Toolset WooCommerce Views 2.7.11 CẬP NHẬT
WPMU DEV WP Hummingbird 2.1.1 CẬP NHẬT
MainWP Sucuri 4.0.1 CẬP NHẬT
Responsive Menu Pro 3.1.24 CẬP NHẬT
Restrict Content Pro 3.2.1 CẬP NHẬT

Theme

Astra Premium Sites WordPress Plugin 1.3.20 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.29.2 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.29.2 CẬP NHẬT
Thrive Themes Focusblog WordPress Theme 1.406 CẬP NHẬT
Thrive Themes Ignition WordPress Theme 1.406 CẬP NHẬT
Thrive Themes Luxe WordPress Theme 1.406 CẬP NHẬT
Thrive Themes Minus WordPress Theme 1.406 CẬP NHẬT
Thrive Themes Performag WordPress Theme 1.406 CẬP NHẬT
Thrive Themes Pressive WordPress Theme 1.406 CẬP NHẬT
Thrive Themes Rise WordPress Theme 1.406 CẬP NHẬT
Thrive Themes Squared WordPress Theme 1.406 CẬP NHẬT
Thrive Themes Storied WordPress Theme 1.406 CẬP NHẬT
Thrive Themes Voice WordPress Theme 1.406 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooThemes Authorize net CIM Payment Gateway WooCommerce Extension 3.0.7 CẬP NHẬT
WooThemes Elavon VM Payment Gateway WooCommerce Extension 2.5.1 CẬP NHẬT
WooThemes FirstData WooCommerce Extension 4.5.1 CẬP NHẬT
WooThemes Intuit Payments QBMS Gateway WooCommerce Extension 2.4.1 CẬP NHẬT
RedSys Gateway WooCommerce Extension 5.3.0 CẬP NHẬT
WooCommerce Measurement Price Calculator WooCommerce Extension 3.15.1 CẬP NHẬT
WooCommerce USPS Shipping 4.4.31 CẬP NHẬT
WooThemes Mollie Gateway WooCommerce Extension 2.14.1 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Amazon S3 Storage 1.1.6 CẬP NHẬT

2 bình luận tại “[15/09/2019] 37 Cập Nhật & Thêm Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *