[16/03/2019] 24 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Elementor Extras WordPress Plugin 2.0.13 CẬP NHẬT
FacetWP – Advanced Filtering For WordPress 3.3.3 CẬP NHẬT
Gravity Forms Capsule CRM Addon 1.3.1 CẬP NHẬT
Gravity Forms WordPress Plugin 2.4.6.11 CẬP NHẬT
JetWooBuilder For Elementor 1.3.7 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 4.1.1 CẬP NHẬT
The Events Calendar Event Tickets Plus WordPress Plugin 4.10.1.2 CẬP NHẬT
Updraft Plus Premium Backup Plugin 2.16.8.24 CẬP NHẬT
Wallace Inline – Front-end content editor for Beaver Builder 2.0.2 CẬP NHẬT
WPMU DEV Pro Sites WordPress Plugin 3.6.1 CẬP NHẬT
Yoast Local SEO Premium 10.0.1 CẬP NHẬT

Theme

Astra Premium Sites WordPress Plugin 1.2.14 CẬP NHẬT
MyThemeShop Crypto 1.1.3 CẬP NHẬT
StudioPress Altitude Pro Genesis WordPress Theme 1.2.2 CẬP NHẬT
StudioPress Genesis WordPress Theme Framework 2.9.0 CẬP NHẬT
ThemeIsle Zerif Pro WordPress Theme 2.1.2 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooThemes API Manager WooCommerce Extension 2.0.9 CẬP NHẬT
WooThemes Checkout Add-Ons WooCommerce Extension 2.0.1 CẬP NHẬT
WooThemes SagePay Form Integration WooCommerce Extension 3.13.1 CẬP NHẬT
WooThemes WorldPay WooCommerce Extension 4.0.1 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *