[17/03/2019] 40 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Beaver Builder – PowerPack 2.6.9.4 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 2.21.0 CẬP NHẬT
Give Recurring Donations 1.8.10 CẬP NHẬT
Give Stripe Gateway Addon 2.1.6 CẬP NHẬT
Gravity Forms Constant Contact Add-On 1.0.0 MỚI
Piotnet Addons For Elementor Pro 4.1.2 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Private Messages 2.1.7 CẬP NHẬT
WooPack for Beaver Builder 1.3.5 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes 13Floor WordPress Theme 4.4.12 CẬP NHẬT
Elegant Themes ArtSee WordPress Theme 5.0.12 CẬP NHẬT
Elegant Themes AskIt WordPress Theme 4.1.12 CẬP NHẬT
Elegant Themes BlueMist WordPress Theme 5.1.14 CẬP NHẬT
Elegant Themes BlueSky WordPress Theme 5.0.12 CẬP NHẬT
Elegant Themes Basic WordPress Theme 6.5.12 CẬP NHẬT
Elegant Themes Bold WordPress Theme 6.5.12 CẬP NHẬT
Elegant Themes Boutique WordPress Theme 3.6.15 CẬP NHẬT
Elegant Themes BusinessCard WordPress Theme 4.4.11 CẬP NHẬT
Elegant Themes Chameleon WordPress Theme 3.9.12 CẬP NHẬT
Elegant Themes CherryTruffle WordPress Theme 6.3.12 CẬP NHẬT
Elegant Themes Cion WordPress Theme 6.4.12 CẬP NHẬT
Elegant Themes ColdStone WordPress Theme 6.7.12 CẬP NHẬT
Elegant Themes Convertible WordPress Theme 3.0.12 CẬP NHẬT
Elegant Themes DailyJournal WordPress Theme 2.6.13 CẬP NHẬT
Elegant Themes DailyNotes WordPress Theme 5.8.12 CẬP NHẬT
Elegant Themes DeepFocus WordPress Theme 5.1.13 CẬP NHẬT
Elegant Themes DelicateNews WordPress Theme 4.6.12 CẬP NHẬT
Elegant Themes Deviant WordPress Theme 4.5.12 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.21.0 CẬP NHẬT
Elegant Themes EarthlyTouch WordPress Theme 5.0.12 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.21.0 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Easy Digital Downloads PayPal Website Payments Pro and PayPal Express Gateway 1.4.5 CẬP NHẬT
Easy Digital Downloads Stripe Payment Gateway 2.6.18 CẬP NHẬT
WooThemes API Manager WooCommerce Extension 2.0.10 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *