[17/05/2019] 40 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Themify Builder Button Addon 1.2.7 CẬP NHẬT
Themify Builder Contact Addon 1.3.5 CẬP NHẬT
Themify Builder Content Restriction Addon 1.1.0 CẬP NHẬT
Themify Builder Countdown Addon 1.1.7 CẬP NHẬT
Themify Builder Counter Addon 1.1.8 CẬP NHẬT
Themify Builder FitText Addon 1.1.5 CẬP NHẬT
Themify Builder Image Pro Addon 1.2.9 CẬP NHẬT
Themify Builder Infinite Background Addon 1.1.3 CẬP NHẬT
Themify Builder Infinite Posts Addon 1.0.8 CẬP NHẬT
Themify Builder Maps Pro Addon 1.3.1 CẬP NHẬT
Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.7.0 CẬP NHẬT
FacetWP – Advanced Filtering For WordPress 3.3.7 CẬP NHẬT
JetElements – Addon for Page Builder Elementor 1.15.12 CẬP NHẬT
PowerPack for Elementor 1.4.0.2 CẬP NHẬT
The Events Calendar Event Tickets Plus WordPress Plugin 4.10.4 CẬP NHẬT
Thrive Apprentice 2.1.7.3 CẬP NHẬT
Thrive Architect 2.2.0.3 CẬP NHẬT
Thrive Leads 2.1.7.3 CẬP NHẬT
Thrive Quiz Builder 2.1.7.3 CẬP NHẬT
Thrive Ultimatum 2.1.6.3 CẬP NHẬT
Wallace Inline – Front-end content editor for Beaver Builder 2.0.5 CẬP NHẬT
WPMU DEV Forminator Pro WordPress Plugin 1.7.0 CẬP NHẬT
Yoast SEO Premium 11.2.1 CẬP NHẬT

Theme

Thrive Themes Focusblog WordPress Theme 1.401.6 CẬP NHẬT
Thrive Themes Ignition WordPress Theme 1.401.6 CẬP NHẬT
Thrive Themes Luxe WordPress Theme 1.401.6 CẬP NHẬT
Thrive Themes Minus WordPress Theme 1.401.6 CẬP NHẬT
Thrive Themes Performag WordPress Theme 1.401.6 CẬP NHẬT
Thrive Themes Pressive WordPress Theme 1.401.6 CẬP NHẬT
Thrive Themes Minus WordPress Theme 1.401.6 CẬP NHẬT
Thrive Themes Rise WordPress Theme 1.401.6 CẬP NHẬT
Thrive Themes Squared WordPress Theme 1.401.6 CẬP NHẬT
Thrive Themes Storied WordPress Theme 1.401.6 CẬP NHẬT
Thrive Themes Voice WordPress Theme 1.401.6 CẬP NHẬT
Astra Premium Sites WordPress Plugin 1.3.12 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

AutomateWoo 4.5.3 CẬP NHẬT
Dokan Pro (Professional) WordPress Plugin 2.9.9 CẬP NHẬT
WooThemes Moneris Payment Gateway WooCommerce Extension 2.10.6 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Checkout Manager Premium WooCommerce Extension 1.2.10 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *