[18/05/2019] 21 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Gravity Forms Chained Selects 1.2 CẬP NHẬT
Gravity Forms User Registration Addon 4.1 CẬP NHẬT
Gravity Forms WordPress Plugin 2.4.9.1 CẬP NHẬT
Gravity Forms Zapier Addon 3.1.4 CẬP NHẬT
Gravity Perks Nested Forms Plugin 1.0-beta-7.8 CẬP NHẬT
Page Builder Framework Premium Addon 2.0.3 CẬP NHẬT
Restrict Content Pro Group Accounts 1.4.2 CẬP NHẬT
Themify Builder WordPress Plugin 4.5.1 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Friends 2.1.1 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Private Messages 2.2.1 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Realtime Notifications 2.1.1 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Social Activity 2.1.7 CẬP NHẬT

Theme

CSS Igniter Amaryllis WordPress Theme 2.1 CẬP NHẬT
CSS Igniter Benson WordPress Theme 1.5.1 CẬP NHẬT
CSS Igniter Brittany WordPress Theme 1.8.0 CẬP NHẬT
CSS Igniter Business3ree WordPress Theme 2.4.0 CẬP NHẬT
MyThemeShop Blocks WordPress Theme 1.0.4 CẬP NHẬT
MyThemeShop Lawyer WordPress Theme 1.0.2 CẬP NHẬT
MyThemeShop Purple WordPress Theme 1.0.4 CẬP NHẬT
MyThemeShop Risen 1.0.4 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *