[18/09/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Essential Addons for Elementor 3.3.0 CẬP NHẬT
MainWP Google Analytics 4.0.1 CẬP NHẬT
Beaver Builder Themer 1.2.4.2 CẬP NHẬT
ProjectHuddle 3.6.21 CẬP NHẬT
The Events Calendar Community Events Addon 4.6.5 CẬP NHẬT
The Events Calendar Event Tickets Plus WordPress Plugin 4.10.7 CẬP NHẬT

Theme

ThemeIsle Hestia Pro 2.5.3 CẬP NHẬT
ThemeIsle Shop Isle Pro 2.2.52 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Easy Digital Downloads Recurring Payments 2.9.1 CẬP NHẬT
Easy Digital Downloads Stripe Payment Gateway 2.7.2 CẬP NHẬT
SagePay Form Integration WooCommerce Extension 4.1.1 CẬP NHẬT
Smart Coupons WooCommerce Extension 4.1.2 CẬP NHẬT
WooCommerce Additional Fees 3.1.8 CẬP NHẬT
WooCommerce Point Of Sale POS 4.5.33 CẬP NHẬT
WooCommerce Zapier Integration 1.9.5 CẬP NHẬT
WooThemes Composite Products WooCommerce Extension 5.0.0 CẬP NHẬT
WooThemes Email Attachments WooCommerce Extension 3.0.10 CẬP NHẬT
WooThemes Groups for WooCommerce WooCommerce Extension 1.17.0 CẬP NHẬT
WooThemes Product Bundles WooCommerce Extension 5.13.0 CẬP NHẬT
WorldPay WooCommerce Extension 4.1.0 CẬP NHẬT
YITH Stripe Connect for WooCommerce 2.0.0 CẬP NHẬT

1 bình luận tại “[18/09/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *