[20/07/2019] 28 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

AffiliateWP Recurring Referrals 1.7.1 CẬP NHẬT
Beaver Builder – PowerPack 2.7.2 CẬP NHẬT
Divi Booster 2.9.3 CẬP NHẬT
FacetWP – Advanced Filtering For WordPress 3.3.11 CẬP NHẬT
Gravity Forms HubSpot Add-On 1.0.0 MỚI
Gravity Forms WordPress Plugin 2.4.11.4 CẬP NHẬT
Gravity Perks Easy Passthrough Plugin 1.4.4 MỚI
Gravity View WordPress Plugin 2.4.0 CẬP NHẬT
Ultimate Member – bbPress 2.0.6 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Followers 2.1.4 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Friends 2.1.3 CẬP NHẬT
Ultimate Member – myCRED 2.1.4 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Private Content 2.0.4 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Private Messages 2.2.4 CẬP NHẬT
Ultimate Member – User Reviews 2.1.1 CẬP NHẬT
Ultimate Member – WooCommerce 2.1.6 CẬP NHẬT
Ultimate Member Groups Addon 2.1.5 CẬP NHẬT
Ultimate Member Groups Addon 2.1.5 CẬP NHẬT

Theme

Themify Agency WordPress Theme 2.2.1 CẬP NHẬT
Themify Bizco WordPress Theme 2.4.1 CẬP NHẬT
Themify Bold WordPress Theme 2.1.4 CẬP NHẬT
Themify Corporate WordPress Theme 1.9.4 CẬP NHẬT
Themify Elegant WordPress Theme 1.7.8 CẬP NHẬT
WPZoom Foodica WordPress Theme 2.8.1 CẬP NHẬT
WPZoom Inspiro WordPress Theme 6.4.5 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Twilio SMS Notifications WooCommerce Extension 1.12.3 CẬP NHẬT
WooCommerce Amazon Fulfillment 3.2.7 CẬP NHẬT
WooCommerce USPS Shipping 4.4.27 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *