[22/06/2019] 18 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 2.25.1 CẬP NHẬT
MemberPress Corporate Accounts Addon 1.5.1 CẬP NHẬT
MonsterInsights – The Best Google Analytics Plugin for WordPress 7.7.0 CẬP NHẬT
Restrict Content Pro 3.0.9 CẬP NHẬT
Envira Gallery WordPress Plugin 1.8.6.2 CẬP NHẬT
WPML Translation Management Addon 2.8.6.2 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.25.1 CẬP NHẬT
Astra Premium Sites WordPress Plugin 1.3.16 CẬP NHẬT
Astra Pro Add-On 1.8.6 CẬP NHẬT
MyThemeShop Fresh WordPress Theme 1.0.0 MỚI
MyThemeShop Reader WordPress Theme 1.0.1 MỚI
StudioPress Ambiance Pro Genesis WordPress Theme 1.1.4 CẬP NHẬT
WPZoom Domino Magazine WordPress Theme 2.0.13 CẬP NHẬT
WPZoom Inspiro WordPress Theme 6.4.1 CẬP NHẬT
WPZoom Tribune WordPress Theme 4.2.0 CẬP NHẬT
WPZoom Velure WordPress Theme 1.0.5 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooThemes Bulk Stock Management WooCommerce Extension 2.2.17 CẬP NHẬT
WooThemes Conditional Shipping and Payments WooCommerce Extension 1.5.6 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Booking Premium 2.1.3 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *