[24/06/2019] 40 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Themify Builder AB Image Addon 1.1.6 CẬP NHẬT
Themify Builder Audio Addon 1.2.1 CẬP NHẬT
Themify Builder Bar Chart Addon 1.1.1 CẬP NHẬT
Themify Builder BG Video Slider Addon 1.1.0 CẬP NHẬT
Themify Builder Button Addon 1.2.8 CẬP NHẬT
Themify Builder Contact Addon 1..3.6 CẬP NHẬT
Themify Builder Content Restriction Addon 1.1.1 CẬP NHẬT
Themify Builder Countdown Addon 1.1.9 CẬP NHẬT
Themify Builder Counter Addon 1.1.9 CẬP NHẬT
Themify Builder FitText Addon 1.1.7 CẬP NHẬT
Themify Builder Image Pro Addon 1.3.0 CẬP NHẬT
Themify Builder Infinite Background Addon 1.1.4 CẬP NHẬT
Themify Builder Infinite Posts Addon 1.0.9 CẬP NHẬT
Themify Builder Maps Pro Addon 1.3.3 CẬP NHẬT
Themify Builder Masked Image Addon 1.0.5 MỚI
Themify Builder Mosaic Addon 1.0.4 CẬP NHẬT
Themify Builder Pointers Addon 1.1.9 CẬP NHẬT
Themify Builder Pricing Table Addon 1.1.7 CẬP NHẬT
Themify Builder Progress Bar Addon 1.1.8 CẬP NHẬT
Themify Builder Slider Pro Addon 1.3.3 CẬP NHẬT
Themify Builder Slideshow Addon 1.0.9 CẬP NHẬT
Themify Builder Tiles Addon 1.4.4 CẬP NHẬT
Themify Builder Timeline Addon 1.2.0 CẬP NHẬT
Themify Builder Typewriter Addon 1.1.3 CẬP NHẬT
Themify Builder WooCommerce Addon 1.3.3 CẬP NHẬT

Theme

Themify Agency WordPress Theme 2.1.7 CẬP NHẬT
Themify Bizco WordPress Theme 2.3.7 CẬP NHẬT
Themify Bold WordPress Theme 2.1.0 CẬP NHẬT
Themify Corporate WordPress Theme 1.9.0 CẬP NHẬT
Themify Elegant WordPress Theme 1.7.4 CẬP NHẬT
Themify Elemin WordPress Theme 2.3.6 CẬP NHẬT
Themify Event WordPress Theme 2.0.0 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Twilio SMS Notifications WooCommerce Extension 1.12.2 CẬP NHẬT
Waitlist WooCommerce Extension 2.1.0 CẬP NHẬT
WooCommerce Measurement Price Calculator WooCommerce Extension 3.14.2 CẬP NHẬT
WooThemes Deposits WooCommerce Extension 1.4.12 CẬP NHẬT
WooThemes Elavon VM Payment Gateway WooCommerce Extension 2.4.2 CẬP NHẬT
WooThemes Mix and Match Products WooCommerce Extension 1.5.1 CẬP NHẬT
WooThemes Paytrail WooCommerce Extension 2.4.2 CẬP NHẬT
WooThemes PDF Product Vouchers WooCommerce Extension 3.5.8 CẬP NHẬT
WooThemes Print Invoices Packaging Lists WooCommerce Extension 3.6.7 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *