[25/05/2019] 38 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

FacetWP Beaver Builder Addon 1.2.2 MỚI
FacetWP Flyout Menu Addon 0.3 MỚI
FacetWP Pods Addon 1.2.1 MỚI
MemberPress BuddyPress Integration Addon 1.1.5 CẬP NHẬT
Duplicator Pro Premium WordPress Plugin 3.8.3.3 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 2.23.2 CẬP NHẬT
MemberPress Importer Addon 1.6.0 CẬP NHẬT
MemberPress WordPress Plugin 1.4.5 CẬP NHẬT
Ninja Beaver Pro – Addons For Beaver Builder 2.5.0 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 4.8.8 CẬP NHẬT
ThemeIsle WP Product Review 2.4.0 CẬP NHẬT
WP User Frontend Pro – Professional 3.1.5 CẬP NHẬT
WPML CMS Navigation Addon 1.5.2 CẬP NHẬT

Theme

CSS Igniter Pinfinity WordPress Theme 3.0.0 CẬP NHẬT
MyThemeShop Risen 1.0.5 CẬP NHẬT
ThemeIsle Zerif Pro WordPress Theme 2.1.4 CẬP NHẬT
Themify Responz WordPress Theme 2.1.1 CẬP NHẬT
Themify Shopdock WooCommerce Theme 2.3.7 CẬP NHẬT
Themify Shoppe WordPress Theme 1.5.1 CẬP NHẬT
Themify Simfo WordPress Theme 2.1.3 CẬP NHẬT
Themify Stack WordPress Theme 1.7.5 CẬP NHẬT
Themify Suco WordPress Theme 2.2.3 CẬP NHẬT
Themify Thememin WordPress Theme 2.4.6 CẬP NHẬT
Themify Tisa WordPress Theme 2.1.4 CẬP NHẬT
Themify Ultra WordPress Theme 2.3.6 CẬP NHẬT
Themify Ultra WordPress Theme 2.3.6 CẬP NHẬT
Themify Wumblr WordPress Theme 2.3.7 CẬP NHẬT
WPZoom Angle WordPress Theme 2.0.6 CẬP NHẬT
WPZoom Foodica WordPress Theme 2.8.0 CẬP NHẬT
WPZoom Erudito WordPress Theme 1.1.11 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.23.2 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.23.2 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooThemes Smart Coupons WooCommerce Extension 4.0.4 CẬP NHẬT
WooThemes Bookings WooCommerce Extension 1.14.2 CẬP NHẬT
WooThemes Checkout Add-Ons WooCommerce Extension 2.0.3 CẬP NHẬT
WooThemes Deposits WooCommerce Extension 1.4.10 CẬP NHẬT
WooThemes FirstData WooCommerce Extension 4.4.0 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Badge Management Premium WooCommerce Extension 1.3.21 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Gift Cards Premium WooCommerce Extension 2.2.5 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Product Bundles Premium 1.2.20 CẬP NHẬT
YITH WordPress Title Bar Effects Premium 1.1.4 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *