[25/06/2019] 20 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 3.25.2 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 5.0.5 CẬP NHẬT
The Events Calendar Community Events Addon 4.6.2 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Social Login 2.1.5 CẬP NHẬT
WP Job Manager WooCommerce Paid Listings 2.8.3 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.25.2 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.25.2 CẬP NHẬT
Themify Flat WordPress Theme 2.9.2 CẬP NHẬT
Themify Flatshop WooCommerce Theme 2.2.3 CẬP NHẬT
Themify Float WordPress Theme 1.4.6 CẬP NHẬT
Themify Fullpane WordPress Theme 2.3.0 CẬP NHẬT
Themify Fullscreen WordPress Theme 2.1.6 CẬP NHẬT
Themify Funki WordPress Theme 2.3.1 CẬP NHẬT
Themify Grido WordPress Theme 2.2.1 CẬP NHẬT
Themify Infinite WordPress Theme 1.5.9 CẬP NHẬT
Themify Landing WordPress Theme 1.7.1 CẬP NHẬT
Themify Magazine WordPress Theme 2.0.8 CẬP NHẬT
Themify Metro WordPress Theme 2.4.0 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

YITH Woocommerce Authorizenet Payment Gateway 1.1.10 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Deposits and Down Payments Premium 1.3.2 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *