[27/04/2019] 21 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

AffiliateWP WordPress Plugin 2.2.16 CẬP NHẬT
Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.2.2.6 CẬP NHẬT
Beaver Builder Themer 1.2.3 CẬP NHẬT
Beaver Builder Ultimate Addon 1.16.5 CẬP NHẬT
Booster Plus for WooCommerce 4.3.1 CẬP NHẬT
Elementor Extras WordPress Plugin 2.0.15 CẬP NHẬT
Gravity Forms Partial Entries Addon 1.3.2 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 4.6.1 CẬP NHẬT
Gravity Forms Webhooks Addon 1.2.0 CẬP NHẬT
Gravity Forms Zoho CRM Addon 1.7 CẬP NHẬT
Gravity Perks Nested Forms Plugin 1.0-beta-7.5 CẬP NHẬT
JetBlocks For Elementor 1.1.7 CẬP NHẬT
JetElements – Addon for Page Builder Elementor 1.15.10 CẬP NHẬT
JetMenu – Mega Menu for Elementor Page Builder 1.5.9 CẬP NHẬT
JetTabs – Tabs and Accordions for Elementor Page Builder 1.1.7 CẬP NHẬT
The Events Calendar PRO WordPress Plugin 4.7.0.1 CẬP NHẬT
WooPack for Beaver Builder 1.3.6 CẬP NHẬT

Theme

Astra Premium Sites WordPress Plugin 1.3.7 CẬP NHẬT
StudioPress Authority Pro Genesis WordPress Theme 1.2.0 CẬP NHẬT
StudioPress Hello Pro Genesis WordPress Theme 3.0.2 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *