[27/08/2019] 36 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Admin Columns Pro WordPress Plugin 4.7.1 CẬP NHẬT
Admin Menu Editor Pro 2.9.1 CẬP NHẬT
AffiliateWP WordPress Plugin 2.3.1 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 5.5.8 CẬP NHẬT
FacetWP – Advanced Filtering For WordPress 3.4.1 CẬP NHẬT
Gravity Forms HubSpot Add-On 1.1.1 CẬP NHẬT
Gravity Perks Populate Anything Plugin 1.0-beta-3.19 CẬP NHẬT
MemberPress Corporate Accounts Addon 1.5.3 CẬP NHẬT
MemberPress Corporate Accounts Addon 1.5.3 CẬP NHẬT
PowerPack for Elementor 1.4.5.1 CẬP NHẬT
Restrict Content Pro 3.1.2 CẬP NHẬT
The Events Calendar Community Events Addon 4.6.4 CẬP NHẬT
The Events Calendar Community Tickets Addon 4.7.0 CẬP NHẬT
Themify Builder Maps Pro Addon 1.3.5 CẬP NHẬT
Themify Builder Mosaic Addon 1.0.7 CẬP NHẬT
Themify Builder Timeline Addon 1.2.2 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Google reCAPTCHA 2.1.1 CẬP NHẬT
WPMU DEV Hustle 4.0.2 CẬP NHẬT

Theme

AppThemes ClassiPress WordPress Theme 4.1.4 CẬP NHẬT
AppThemes Clipper WordPress Theme 2.0.4 CẬP NHẬT
AppThemes HireBee WordPress Theme 1.4.9 CẬP NHẬT
AppThemes JobRoller WordPress Theme 1.9.2 CẬP NHẬT
AppThemes Taskerr WordPress Theme 1.3.3 CẬP NHẬT
AppThemes Vantage WordPress Theme 4.2.5 CẬP NHẬT
ThemeIsle Themotion 1.2.10 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *