[27/08/2019] 36 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Admin Columns Pro WordPress Plugin4.7.1CẬP NHẬT
Admin Menu Editor Pro2.9.1CẬP NHẬT
AffiliateWP WordPress Plugin2.3.1CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro5.5.8CẬP NHẬT
FacetWP – Advanced Filtering For WordPress3.4.1CẬP NHẬT
Gravity Forms HubSpot Add-On1.1.1CẬP NHẬT
Gravity Perks Populate Anything Plugin1.0-beta-3.19CẬP NHẬT
MemberPress Corporate Accounts Addon1.5.3CẬP NHẬT
MemberPress Corporate Accounts Addon1.5.3CẬP NHẬT
PowerPack for Elementor1.4.5.1CẬP NHẬT
Restrict Content Pro3.1.2CẬP NHẬT
The Events Calendar Community Events Addon4.6.4CẬP NHẬT
The Events Calendar Community Tickets Addon4.7.0CẬP NHẬT
Themify Builder Maps Pro Addon1.3.5CẬP NHẬT
Themify Builder Mosaic Addon1.0.7CẬP NHẬT
Themify Builder Timeline Addon1.2.2CẬP NHẬT
Ultimate Member – Google reCAPTCHA2.1.1CẬP NHẬT
WPMU DEV Hustle4.0.2CẬP NHẬT

Theme

AppThemes ClassiPress WordPress Theme4.1.4CẬP NHẬT
AppThemes Clipper WordPress Theme2.0.4CẬP NHẬT
AppThemes HireBee WordPress Theme1.4.9CẬP NHẬT
AppThemes JobRoller WordPress Theme1.9.2CẬP NHẬT
AppThemes Taskerr WordPress Theme1.3.3CẬP NHẬT
AppThemes Vantage WordPress Theme4.2.5CẬP NHẬT
ThemeIsle Themotion1.2.10CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *