[28/02/2019] 25 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Give Gift Aid 1.2.1 CẬP NHẬT
Give Recurring Donations 1.8.6 CẬP NHẬT
WPML Translation Management Addon 2.8.2 CẬP NHẬT
WPML String Translation Addon 2.10.2 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Nexus WordPress Theme 1.7.11 CẬP NHẬT
Elegant Themes Nimble WordPress Theme 2.2.11 CẬP NHẬT
Elegant Themes Notebook WordPress Theme 2.7.11 CẬP NHẬT
Elegant Themes Nova WordPress Theme 4.2.11 CẬP NHẬT
Elegant Themes OnTheGo WordPress Theme 4.4.10 CẬP NHẬT
Elegant Themes Origin WordPress Theme 2.4.11 CẬP NHẬT
Elegant Themes PersonalPress WordPress Theme 4.7.10 CẬP NHẬT
Elegant Themes Polished WordPress Theme 4.5.10 CẬP NHẬT
Elegant Themes PureType WordPress Theme 6.3.10 CẬP NHẬT
Elegant Themes Quadro WordPress Theme 5.1.10 CẬP NHẬT
Elegant Themes SimplePress WordPress Theme 5.5.11 CẬP NHẬT
Elegant Themes Simplism WordPress Theme 5.1.8 CẬP NHẬT
Elegant Themes Sky WordPress Theme 2.9.10 CẬP NHẬT
Elegant Themes StudioBlue WordPress Theme 5.1.10 CẬP NHẬT
Elegant Themes StyleShop WordPress Theme 2.2.16 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium WooCommerce Extension 1.6.0 CẬP NHẬT

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *