[28/06/2019] 39 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Beaver Builder Ultimate Addon 1.18.0 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 3.25.3 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Quiz Pro Plugin 2.0.11 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Review Pro Plugin 3.3.9 CẬP NHẬT
SearchWP WordPress Plugin 3.0.7 CẬP NHẬT
Thrive Apprentice 2.1.9.2 CẬP NHẬT
Thrive Clever Widgets 1.40.0 CẬP NHẬT
Themify Builder AB Image Addon 1.1.7 CẬP NHẬT
Themify Builder Audio Addon 1.2.2 CẬP NHẬT
Themify Builder Bar Chart Addon 1.1.2 CẬP NHẬT
Themify Builder BG Video Slider Addon 1.1.1 CẬP NHẬT
Themify Builder Button Addon 1.2.9 CẬP NHẬT
Themify Builder Contact Addon 1.3.7 CẬP NHẬT
Themify Builder Content Restriction Addon 1.1.2 CẬP NHẬT
Themify Builder Countdown Addon 1.2.0 CẬP NHẬT
Themify Builder Counter Addon 1.2.0 CẬP NHẬT
Themify Builder FitText Addon 1.1.8 CẬP NHẬT
Themify Builder Image Pro Addon 1.3.1 CẬP NHẬT
Themify Builder Infinite Background Addon 1.1.5 CẬP NHẬT
Themify Builder Infinite Posts Addon 1.1.0 CẬP NHẬT
Themify Builder Maps Pro Addon 1.3.4 CẬP NHẬT
Themify Builder Masked Image Addon 1.0.6 CẬP NHẬT
Themify Builder Mosaic Addon 1.0.6 CẬP NHẬT
Themify Builder Pointers Addon 1.2.0 CẬP NHẬT
Themify Builder Pricing Table Addon 1.1.8 CẬP NHẬT
Themify Builder Progress Bar Addon 1.1.9 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.25.3 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.25.3 CẬP NHẬT
Thrive Themes Focusblog WordPress Theme 1.402.1 CẬP NHẬT
Thrive Themes Ignition WordPress Theme 1.402.1 CẬP NHẬT
Thrive Themes Luxe WordPress Theme 1.402.1 1.402.1 CẬP NHẬT
Thrive Themes Minus WordPress Theme 1.402.1 CẬP NHẬT
Thrive Themes Performag WordPress Theme 1.402.1 CẬP NHẬT
Thrive Themes Pressive WordPress Theme 1.402.1 CẬP NHẬT
Thrive Themes Rise WordPress Theme 1.402.1 CẬP NHẬT
Thrive Themes Squared WordPress Theme 1.402.1 CẬP NHẬT
Thrive Themes Storied WordPress Theme 1.402.1 CẬP NHẬT
Thrive Themes Voice WordPress Theme 1.402.1 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooCommerce Point Of Sale POS 4.5.22 CẬP NHẬT
YITH WordPress Title Bar Effects Premium 1.1.6 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *