[29/05/2019] 50 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Beaver Builder Ultimate Addon 1.17.1 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 2.23.3 CẬP NHẬT
Gravity Forms Stripe Addon 2.7.3 CẬP NHẬT
Gravity Forms WordPress Plugin 2.4.9.5 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 4.8.11 CẬP NHẬT
Soflyy WP All Export Pro Premium WordPress Plugin 1.5.7-beta-1.0 CẬP NHẬT
The Events Calendar Event Tickets Plus WordPress Plugin 4.10.5 CẬP NHẬT
Toolset – Views 2.8.2 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Friends 2.1.2 CẬP NHẬT
WP Job Manager Products 1.8.1 CẬP NHẬT
WPML WooCommerce Multilingual Addon 4.6.3 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.23.3 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.23.3 CẬP NHẬT
ThemeIsle Hestia Pro 2.4.5 CẬP NHẬT
ThemeIsle Shop Isle Pro 2.2.48 CẬP NHẬT
Themify Agency WordPress Theme 2.1.4 CẬP NHẬT
Themify Bizco WordPress Theme 2.3.4 CẬP NHẬT
Themify Bold WordPress Theme 2.0.7 CẬP NHẬT
Themify Corporate WordPress Theme 1.8.7 CẬP NHẬT
Themify Elegant WordPress Theme 1.7.1 CẬP NHẬT
Themify Elemin WordPress Theme 2.3.2 CẬP NHẬT
Themify Event WordPress Theme 1.9.7 CẬP NHẬT
Themify Flat WordPress Theme 2.8.9 CẬP NHẬT
Themify Flatshop WooCommerce Theme 2.2.0 CẬP NHẬT
Themify Float WordPress Theme 1.4.3 CẬP NHẬT
Themify Fullpane WordPress Theme 2.2.7 CẬP NHẬT
Themify Funki WordPress Theme 2.2.8 CẬP NHẬT
Themify Grido WordPress Theme 2.1.8 CẬP NHẬT
Themify Infinite WordPress Theme 1.5.6 CẬP NHẬT
Themify Magazine WordPress Theme 2.0.5 CẬP NHẬT
Themify Landing WordPress Theme 1.6.8 CẬP NHẬT
Themify Metro WordPress Theme 2.3.7 CẬP NHẬT
Themify Minshop WooCommerce Theme 2.3.7 CẬP NHẬT
Themify Minblr WordPress Theme 2.2.9 CẬP NHẬT
Themify Music WordPress Theme 2.0.2 CẬP NHẬT
Themify Notes WordPress Theme 2.0.1 CẬP NHẬT
Themify Parallax WordPress Theme 2.5.9 CẬP NHẬT
Themify Peak WordPress Theme 1.4.8 CẬP NHẬT
Themify Pinboard WordPress Theme 3.3.2 CẬP NHẬT
Themify Pinshop WooCommerce Theme 2.4.5 CẬP NHẬT
Themify Postline WordPress Theme 2.1.9 CẬP NHẬT
Themify Responz WordPress Theme 2.1.3 CẬP NHẬT
Themify Shopdock WooCommerce Theme 2.3.9 CẬP NHẬT
Themify Shoppe WordPress Theme 1.5.3 CẬP NHẬT
Themify Simfo WordPress Theme 2.1.5 CẬP NHẬT
Themify Split WordPress Theme 1.7.8 CẬP NHẬT
Themify Stack WordPress Theme 1.7.7 CẬP NHẬT
Themify Suco WordPress Theme 2.2.5 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

WooThemes Authorize net Reporting WooCommerce Extension 1.8.0 CẬP NHẬT
WooThemes Ogone Payment Gateway WooCommerce Extension 1.10.4 CẬP NHẬT
WooThemes Order Delivery WooCommerce Extension 1.5.7 CẬP NHẬT
WooThemes PDF Product Vouchers WooCommerce Extension 3.5.7 CẬP NHẬT
WooThemes SagePay Form Integration WooCommerce Extension 3.13.6 CẬP NHẬT
YITH Dynamic Pricing per Payment Method for WooCommerce 1.2.5 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Best Price Guaranteed Premium 1.2.10 CẬP NHẬT
WooThemes Shipwire WooCommerce Extension 2.4.0 CẬP NHẬT
WooThemes Smart Coupons WooCommerce Extension 4.0.5 CẬP NHẬT
WooThemes Square WooCommerce Extension 1.0.37 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *