[30/06/2019] 38 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Themify Builder Slider Pro Addon 1.3.4 CẬP NHẬT
Themify Builder Slideshow Addon 1.1.0 CẬP NHẬT
Themify Builder Tiles Addon 1.4.5 CẬP NHẬT
Themify Builder Timeline Addon 1.2.1 CẬP NHẬT
Themify Builder Typewriter Addon 1.1.4 CẬP NHẬT
Themify Builder WooCommerce Addon 1.3.4 CẬP NHẬT
Themify Builder WordPress Plugin 4.5.2 CẬP NHẬT
Beaver Builder Ultimate Addon 1.18.1 CẬP NHẬT
Elementor Extras WordPress Plugin 2.1.2 CẬP NHẬT
Gravity Forms Advanced Post Creation Add-On 1.0-beta-2.5 CẬP NHẬT
Gravity Forms Gutenberg AddOn 1.0-rc-1.4 CẬP NHẬT
Gravity Forms Help Scout Addon 1.7.1 CẬP NHẬT
Gravity Forms WordPress Plugin 2.4.10.9 CẬP NHẬT
LearnDash LMS WordPress Plugin 3.0.6.1 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 5.0.15 CẬP NHẬT
SearchWP Term Synonyms 2.4.14 CẬP NHẬT
Soflyy WP All Import Pro Premium WordPress Plugin 4.5.7-beta-2.1 CẬP NHẬT
Thrive Apprentice 2.1.9.3 CẬP NHẬT
Thrive Ultimatum 2.1.8.3 CẬP NHẬT
Toolset – Forms 2.4.0 CẬP NHẬT
Toolset – Maps 1.8.1 CẬP NHẬT
Toolset – Types 3.3.2 CẬP NHẬT
Wallace Inline 2.1.0 CẬP NHẬT
WP User Frontend Pro – Professional 3.1.7 CẬP NHẬT
WPML Advanced Custom Fields 1.4.0 CẬP NHẬT

Theme

Astra Premium Sites WordPress Plugin 1.3.17 CẬP NHẬT
Elmastudio Dorayaki WordPress Theme 1.0.7 CẬP NHẬT
Themify Agency WordPress Theme 2.1.8 CẬP NHẬT
Themify Bizco WordPress Theme 2.3.8 CẬP NHẬT
Themify Bold WordPress Theme 2.1.1 CẬP NHẬT
Themify Corporate WordPress Theme 1.9.1 CẬP NHẬT
Themify Elegant WordPress Theme 1.7.5 CẬP NHẬT
Themify Elemin WordPress Theme 2.3.7 CẬP NHẬT
Themify Event WordPress Theme 2.0.1 CẬP NHẬT
Themify Flat WordPress Theme 2.9.3 CẬP NHẬT
Themify Flatshop WooCommerce Theme 2.2.4 CẬP NHẬT
Themify Float WordPress Theme 1.4.7 CẬP NHẬT
Themify Fullpane WordPress Theme 2.3.1 CẬP NHẬT
Themify Fullscreen WordPress Theme 2.1.7 CẬP NHẬT
Themify Funki WordPress Theme 2.3.2 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *