[30/12/2018] 19 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Beaver Builder – PowerPack 2.6.8.4 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 2.19.2 CẬP NHẬT
Gravity Forms SendGrid Add-On 1.1.1 CẬP NHẬT
Gravity Forms WordPress Plugin 2.4.4 CẬP NHẬT
JetElements – Addon for Page Builder Elementor 1.14.8 CẬP NHẬT
JetReviews – Reviews Widget for Elementor Page Builder 1.2.0 CẬP NHẬT
JetTricks for Elementor 1.1.6 CẬP NHẬT
MyThemeShop Cyprus WordPress Theme 1.0.7 CẬP NHẬT
MyThemeShop Magnus WordPress Theme 1.0.2 CẬP NHẬT
MyThemeShop Seekers WordPress Theme 1.0.3 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Real Estate Pro Plugin 1.1.18 CẬP NHẬT
MyThemeShop WP Review Pro Plugin 3.3.2 CẬP NHẬT
SearchWP Give 1.0.0 MỚI
WPML Advanced Custom Fields 1.0.1 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.19.2 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.19.2 CẬP NHẬT
MyThemeShop Dividend 1.2.2 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

YITH Multiple Shipping Addresses for WooCommerce 1.0.7 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce One-Click Checkout Premium 1.3.6 CẬP NHẬT

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *