[31/05/2019] 18 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Essential Addons for Elementor 3.0.3 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 4.8.12 CẬP NHẬT
Soflyy WP All Import Pro Premium WordPress Plugin 4.5.7-beta-1.1 CẬP NHẬT
Thrive Apprentice 2.1.8 CẬP NHẬT
Thrive Architect 2.2.1 CẬP NHẬT
Thrive Clever Widgets 1.39 CẬP NHẬT
Thrive Comments 1.2.6 CẬP NHẬT
Thrive Headline Optimizer 1.1.23 CẬP NHẬT
Thrive Leads 2.1.8 CẬP NHẬT
Thrive Optimize 1.2.5 CẬP NHẬT
Thrive Ultimatum 2.1.7 CẬP NHẬT
Toolset – Types 3.3.1 CẬP NHẬT
Ultimate Member – Private Messages 2.2.3 CẬP NHẬT
Thrive Quiz Builder 2.1.8 CẬP NHẬT
Wp Types – Access 2.7.4 CẬP NHẬT
WPMU DEV Forminator Pro WordPress Plugin 1.7.0.1 CẬP NHẬT
WPMU DEV Hustle 3.0.9 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *